TS Online Mobile - Ưu đãi Rút Thẻ Tướng

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

19/01/2023 12:11 PM Sự kiện
Ưu đãi Rút Thẻ Tướng

Thời gian: Sau bảo trì 26/01 đến 23h59 08/02

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Rút Thẻ Tướng 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Khi qua ngày mới, quà và mốc sẽ làm mới lại từ đầu