TS Online Mobile - Ưu Đãi Rút Thẻ

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

22/07/2020 4:41 PM Sự kiện
Ưu Đãi Rút Thẻ

Tăng tỷ lệ rút thẻ

Thời gian: Sau bảo trì 23/07 đến trước bảo trì ngày 06/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, ở mục Triệu Hồi trong cashshop sẽ xuất hiện 2 gói Rút thẻ đặc biệt (1 lần – 100 Vàng, 10 lần – 900 Vàng). Khi tiến hành Rút Thẻ ở 2 gói này sẽ được nhân đôi tỷ lệ ra các thẻ tướng sau:

  • Thẻ Đổng Trác
  • Thẻ Lý Nho
  • Thẻ Ngưu Phụ
  • Thẻ Tôn Kiên
  • Thẻ Tôn Sách
  • Thẻ Tôn Quyền
  • Thẻ Tôn Thượng Hương

Rút Thẻ Tướng 10 Lần

Thời gian: Sau bảo trì 23/07 đến trước bảo trì ngày 06/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Rút Thẻ 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lần rút

Quà

Số lượng

5

Bộ Thẻ Gian Thần

2

10

Bộ Thẻ Gian Thần

4

15

Bộ Thẻ Gian Thần

6

20

Bộ Thẻ Gian Thần

8

25

Bộ Thẻ Gian Thần

10

30

Túi tuổi cao chí cao

2

60

Túi tuổi cao chí cao

4

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng Rút Thẻ 10 Lần (giá 900 vàng) cho gói rút bình thường và gói rút đặc biệt (nhân đôi tỷ lệ), không tính rút 10 lần gói Rút Thẻ 1 lần = 1 lần rút thẻ 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc triệu tướng.

Cách nhận: Vào giao diện Quà -> Rút Thẻ -> Nhận các phần quà.