TS Online

Ưu đãi Phó Bản Bách Chiến Thiên Quan

6/19/2020 1:37:31 PM

Ưu đãi Phó Bản Bách Chiến Thiên Quan

Thời gian: Từ 00h00 22/06 đến 23h59 ngày 28/06

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện khi vượt ải Bách Chiến Thiên Quan đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Nhân Quà: Quà vượt ải Bách Chiến Thiên Quan nằm ở giao diện Quà –>Tặng Bách Chiến Thiên Quan. Sau khi vượt đủ mốc chỉ cần vào đây để nhận quà.

Phần thưởng

Số Ải Thông Qua

Phần Thưởng

Số lượng

5

Hộp Luyện Công Siêu

10

10

Xu Vàng

20

15

Hộp mảnh Thiên Châu

6

20

Tiên Đơn Bảo Hộp

1

Bài viết liên quan