TS Online Mobile - Ưu Đãi Phó Bản

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

03/08/2022 11:08 AM Sự kiện
Ưu Đãi Phó Bản

Trong thời gian: sau bảo trì 04/08 đến 23h59 24/08

Nội dung: trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp hoàn thành phó bản (đơn/ đội) sẽ nhận được 2 Hộp Phong Vân / lần.