TS Online Mobile - Ưu đãi Phó Bản

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2021 2:41 PM Sự kiện
Ưu đãi Phó Bản

Thời gian:  Sau bảo trì ngày 10/06 đến 23h59 ngày 16/06 

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiện hoàn thành một lần tham gia phó bản (đơn hoặc đội) sẽ được nhận thêm 1 Vảy Rồng.