TS Online Mobile - Ưu đãi Phó Bản – Vận Tiêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2022 3:27 PM Sự kiện
Ưu đãi Phó Bản – Vận Tiêu

Thời gian: Sau bảo trì 05/05 đến 23h59 25/05

Phó bản: khi chư vị đại hiệp hoàn thành phó bản (đơn/ đội) sẽ nhận được 1 Khóa Hoa Cẩm Chướng / lần.

Vận tiêu: khi chư vị đại hiệp hoàn thành vận tiêu sẽ nhận được 1 Khóa Hoa Cẩm Chướng / lần.