TS Online Mobile - Ưu Đãi Phó Bản – Vận Tiêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 4:01 PM Sự kiện
Ưu Đãi Phó Bản – Vận Tiêu

Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/11 đến 23h59 ngày 08/12

Phó Bản

Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi hoàn thành phó bản đơn/ đội sẽ được nhận thêm 1 Tam Quốc Đồ/ lần.

Vận Tiêu

Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi hoàn thành vận tiêu sẽ được nhận thêm 1 Tam Quốc Đồ/ lần.