TS Online

Ưu Đãi mới từ ngày 17/10

10/16/2019 5:21:33 PM

Ngoài việc cập nhật phó bản mới, bản đồ mới, chúng tôi còn có thêm những sự kiện ưu đãi hấp dẫn sau bảo trì ngày 17/10.

Ngũ Hổ Tướng – Nương Tử Quân

Thời gian: Sau bảo trì 17/10 đến trước khi bảo trì ngày 31/10

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện Cashshop sẽ xuất hiện 2 gói Rút Thẻ Đặc Biệt (1 lần và 10 lần) Khi mua hai gói này sẽ có khả năng mở ra được thẻ thuộc Ngũ Hổ Tướng: Quan Vũ – Trương Phi – Triệu Vân – Hoàng Trung – Mã Siêu và Nương Tử Quân: Hoàng Nguyệt Anh – Cam Phu Nhân – My Phu Nhân với tỷ lệ cao.


Quà Đăng Nhập 7 Ngày

Thời gian: Sau bảo trì 17/10 đến 23h59 ngày 23/10

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi đăng nhập vào game sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn của game.

Trao Quà:

  • Quà sẽ được trao qua thư bắt đầu từ lúc 00h00 ngày mới, hạn nhận đến 23h59 cùng ngày (Không nhận sẽ mất)

  • Riêng ngày 17/10, Quà sẽ được trao sau khi bảo trì kết thúc qua thư và hạn nhận cũng là 23h59 cùng ngày 17/10.

Quà Chi tiết:

Ngày

Phần thưởng

Số lượng

17/10

Làm Mới Võ Tướng

5

18/10

Phiếu Rút Võ Tướng

1

19/10

Làm Mới Trang Bị

5

20/10

Túi Tọa Kỵ Đan

5

21/10

Phiếu Rút Thẻ

1

22/10

Túi Lông Cấp 1

5

23/10

Túi Đại Phúc Thần

3

 

Bài viết liên quan