TS Online Mobile - Ưu đãi Lò Hoàng Kim

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2023 10:27 AM Sự kiện
Ưu đãi Lò Hoàng Kim

Thời gian: sau bảo trì 04/05 đến 23h59 17/05

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp làm mới Lò Hoàng Kim đạt mốc sẽ nhận quà.