TS Online Mobile - Ưu đãi Lò Hoàng Kim

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/10/2020 4:04 PM Sự kiện
Ưu đãi Lò Hoàng Kim

Ưu đãi Lò Hoàng Kim

Thời gian: Sau bảo trì ngày 15/10 đến 23h59 ngày 21/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp làm mới lò hoàng kim đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng

Lưu Ý:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi đạt mốc.

Cách nhận vào Quà -> Lò Hoàng Kim -> Nhận

Điểm tích lũy và mốc thưởng sẽ được làm mới lại từ đầu khi qua ngày.

Mốc

Phần thưởng

Số lượng

50

Hộp N.Nhiên Bằng Hữu

4

100

Hộp N.Nhiên Bằng Hữu

4

150

Quyển Chọn Tướng

1

200

Hộp N.Nhiên Bằng Hữu

4

250

Hộp N.Nhiên Bằng Hữu

4

330

Quyển Chọn Tướng

2

 

Ngoài ra, từ sau bảo trì ngày 15/10 lò Hoàng Kim sẽ thêm các vật phẩm mới sau đây

 • T.Tinh Hạ Hầu Uyên
 • T.Tinh Trình Dục
 • T.Tinh Tào Chương
 • T.Tinh Lý Nho
 • T.Tinh Liêu Lập
 • T.Tinh Y Tịch
 • T.Tinh Trương Thừa
 • T.Tinh Cát Bình
 • Tướng Tinh Tiểu Kim
 • Tiểu Kim Mê
 • T.Tinh Triệu Nghiễm
 • T.Tinh Quách Viên
 • T.Tinh Đổng Tập
 • T.Tinh Hạ Hầu Thượng
 • T.Tinh Công T.Dương
 • T.Tinh Cố Ung
 • T.Tinh Triệu Lũy
 • T.Tinh Hướng Lãng