TS Online Mobile - Ưu Đãi Lật Ô

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/07/2021 4:23 PM Sự kiện
Ưu Đãi Lật Ô

Thời gian: Sau bảo trì ngày 15/07 đến 23h59 ngày 21/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vi đại hiệp sử dụng xu đỏ Lật Ô đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Trao Quà: Quà được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

  • Điểm tích lũy và quà sẽ làm mới khi đạt mốc 300, số điểm dư ra sẽ giữ lần tiếp theo.
  • Khi qua ngày, điểm và quà sẽ được làm mới lại từ đầu