TS Online

Ưu Đãi Lật Ô

1/13/2021 2:36:31 PM

Ưu Đãi Lật Ô

Thời gian: Từ 00h00 ngày 14/01 đến 23h59 ngày 20/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp tiêu xu đỏ lật ô đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng hấp dẫn.

Mức Tiêu Xu

Phần thưởng

2000

Túi Bí Cấp SSS

 

Trao Quà: Quà được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

  • Phần thưởng sẽ được làm mới khi đạt mốc 2000 và giữ lại phần Xu Đỏ dư cho lần sau.
  • Điểm tích lũy dư sẽ được gữ nguyên không làm mới khi qua ngày mới.

Vì dụ: Khi sử dụng Xu Đỏ lật ô đạt 2100  lần thì sẽ nhận được quà. Phần thưởng và mốc sẽ được làm mới tính lại từ đầu với số điểm tích lũy là 100.

Bài viết liên quan