TS Online Mobile - Ưu Đãi Lật Ô

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/01/2021 2:36 PM Sự kiện
Ưu Đãi Lật Ô

Ưu Đãi Lật Ô

Thời gian: Từ 00h00 ngày 14/01 đến 23h59 ngày 20/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp tiêu xu đỏ lật ô đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng hấp dẫn.

Mức Tiêu Xu

Phần thưởng

2000

Túi Bí Cấp SSS

 

Trao Quà: Quà được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

  • Phần thưởng sẽ được làm mới khi đạt mốc 2000 và giữ lại phần Xu Đỏ dư cho lần sau.
  • Điểm tích lũy dư sẽ được gữ nguyên không làm mới khi qua ngày mới.

Vì dụ: Khi sử dụng Xu Đỏ lật ô đạt 2100  lần thì sẽ nhận được quà. Phần thưởng và mốc sẽ được làm mới tính lại từ đầu với số điểm tích lũy là 100.