TS Online

Ưu đãi Lật Ô

8/5/2020 3:59:05 PM

 

Ưu đãi Lật Ô

Thời gian: Sau bảo trì ngày 06/08 đến 23h59 ngày 12/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện chư vị đại hiệp sử dụng Xu Đỏ Lật Ô đạt mốc sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.

Lưu ý:

  • Quà sẽ được trao qua thư ngay khi đạt mốc, thư có thời hạn nhận là 7 ngày.

  • Điểm tích lũy sẽ được tính tích lũy trong suốt thời gian sự kiện, không làm mới dưới bất kỳ hình thứ nào. Nghĩa là các mốc quà tặng sẽ chỉ được nhận 1 lần trong thời gian sự kiện.

Phần Thưởng:

Mức Tiêu Xu

Phần thưởng

Số lượng

300

Quyển Chọn Ba Tư

1

600

Quyển Chọn Tình Nhân

1

900

Quyển Chọn CS 120

1

 

Bài viết liên quan