TS Online

Ưu đãi Lật Ô

7/29/2020 3:27:16 PM

Ưu đãi Lật Ô

Thời gian: Từ 00h00 ngày 30/07 đến 23h59 ngày 05/08

Nội dung: trong thời gian sự kiện, tiêu Xu Đỏ lật ô đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Trao Quà: Quà được trao qua thư sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

  • Đạt mốc cao hơn nhận quà của mốc thấp hơn

  • Phần thưởng sẽ được làm mới khi đạt mốc 300 và giữ lại phần Xu Đỏ dư cho lần sau.

  • Điểm tích lũy dư sẽ được gữ nguyên không làm mới khi qua ngày mới.

  • Vì dụ: Khi sử dụng Xu Đỏ lật ô đạt 320 lần thì sẽ nhận được phần quà các mốc 100-200-300. Phần thưởng và mốc sẽ được làm mới tính lại từ đầu với số điểm tích lũy là 20.

Phần Thưởng

Mức Tiêu Xu

Vật Phẩm

Số Lượng

100

Hộp Xu Đỏ

15

200

Hộp Xu Đỏ

30

300

Hộp Thẻ Gian Thần

80

Bài viết liên quan