TS Online Mobile - Ưu Đãi Đậu Yêu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2022 3:26 PM Sự kiện
Ưu Đãi Đậu Yêu

Thời gian: Sau bảo trì 05/05 đến 23h59 01/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi mua Ba Đậu Hồi HPSP sẽ nhận được 1 Vé NN Vũ Khí.