TS Online

[TƯ MÃ Ý] Đua TOP Level

3/18/2020 5:18:28 PM

Đua TOP Level nhận Quà cực bốc

Thời gian: Sau bảo trì ngày 19/03 đến 23h59 ngày 23/03

Phạm Vi: Máy Chủ TƯ MÃ Ý

Nội dung: Đua top cấp nhận quà khủng.

Cách tính:

  • Dựa vào cập nhật bảng xếp hạng level của game lúc 00h00 ngày 24/03

  • Những game thủ lọt vào bảng xếp hạng Level của game sẽ được nhận thưởng

  • Những game thủ đồng hạng sẽ nhận được phần thưởng như nhau

  • Chỉ tính cho người chơi chưa chuyển sinh nhân vật

  • Quà sẽ được trao qua thư trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

Top Level

Phần Thưởng

Số Lượng

TOP 1

Tinh Linh Kỳ Bảo

2

Quyển Chọn tay

1

Kỹ Năng Đan

4

Túi Đại Phúc Thần

40

Quyển Chọn Vũ Khí

1

TOP 2-3

Tinh Linh Kỳ Bảo

1

Túi Lông Vũ 4

2

Kỹ Năng Đan

2

Túi Đại Phúc Thần

20

Quyển Chọn Vũ Khí

1

TOP 4-10

Thủy Tinh Kỳ Phúc

1

Túi Lông Vũ 4

2

Kỹ Năng Đan

1

Túi Đại Phúc Thần

10

TOP 11-50

Đá Thánh Khiết

1

Túi Lông Vũ 4

1

Đơn Thăng Hoa

1

Túi Đại Phúc Thần

5

TOP 51-100

Đơn Thăng Hoa

1

Túi Đại Phúc Thần

2

 

Bài viết liên quan