TS Online Mobile - Tiêu Tích Lũy (HOT 2)

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

12/01/2022 3:18 PM Sự kiện
Tiêu Tích Lũy (HOT 2)

Thời gian: 00h00 13/01 đến 23h59 19/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chư vị đại hiệp tiêu đủ số vàng theo các mốc cố định sẽ nhận được các phần quà tương ứng.

Trao quà: Quà được trao qua thư với thời gian nhận là 7 ngày ngay sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.

Sau khi đạt mốc cao nhất là 10.000 điểm thì phần thưởng và các mốc sẽ được làm mới lại từ đầu. Số điểm tích lũy dư ra sẽ được giữ lại cho lần sau.

Các mốc và điểm tích lũy sẽ được làm mới lại từ đầu khi qua ngày