TS Online Mobile - Tiêu Tích Lũy

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

19/01/2023 11:58 AM Sự kiện
Tiêu Tích Lũy

Thời gian: 00h00 26/01 đến 23h59 08/02

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chư vị đại hiệp tiêu đủ số vàng theo các mốc cố định sẽ nhận được các phần quà tương ứng.

Trao quà: Quà được trao qua thư với thời gian nhận là 7 ngày ngay sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.

Khi đạt mốc 200  thì mốc và phần thưởng sẽ được làm mới

Các mốc và điểm tích lũy sẽ được làm mới lại từ đầu khi qua ngày