TS Online Mobile - Tiêu Tích Lũy

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

30/06/2021 3:31 PM Sự kiện
Tiêu Tích Lũy

Thời gian: 00h00 01/07 đến 23h59 07/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chư vị đại hiệp tiêu đủ số vàng theo các mốc cố định sẽ nhận được các phần quà tương ứng.

Trao quà: Quà được trao qua thư với thời gian nhận là 7 ngày ngay sau khi đạt mốc.

Lưu ý:

Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.

Sau khi đạt mốc cao nhất là 30.000 điểm thì phần thưởng và các mốc sẽ được làm mới lại từ đầu. Số điểm tích lũy dư ra sẽ được giữ lại cho lần sau.

Các mốc và điểm tích lũy sẽ được làm mới lại từ đầu khi qua ngày

Hộp Tiêu Phí dùng để đổi quà tại giao diện Quà -> Đổi Quà