TS Online Mobile - TIÊU MỖI NGÀY

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

22/07/2020 4:51 PM Sự kiện
TIÊU MỖI NGÀY

TIÊU MỖI NGÀY

Thời gian: Từ 00h00 23/07 đến trước bảo trì 06/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, hằng ngày tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn.

Trao Quà:

  • Đạt mốc nào sẽ nhận ngay phần thưởng của mốc đó. Đạt mốc cao hơn sẽ nhận luôn phần thưởng ở mốc thấp hơn.

  • Phần thưởng sẽ được gửi thẳng vào thư sau khi đạt mốc, thư này sẽ tồn tại trong 7 ngày, nếu không nhận sau 7 ngày sẽ mất.

Lưu ý:

  • Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.

  • Điểm tích lũy sẽ được làm mới vào lúc 00h00 ngày hôm sau.

Mốc

Phần Thưởng

Số Lượng

600

Túi Đại Phúc Thần

10

1.500

Hộp Phúc Giang Đông

5

Túi Đại Phúc Thần

15

3.000

Hộp Phúc Giang Đông

15

Hộp Thẻ Gian Thần

20

7.000

Hộp Phúc Giang Đông

20

Hộp Thẻ Gian Thần

20

Túi tuổi cao chí cao

1