TS Online Mobile - Tiến Hóa Thời Trang

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/10/2020 4:00 PM Sự kiện
Tiến Hóa Thời Trang

Tiến Hóa Thời Trang

Thời gian: Sau bảo trì 15/10 đến trước bảo trì 29/10

Nội dung: Trong thời gian này, TS Online Mobile cho phép tiến hóa hàng loạt các trang phục thời trang.

Vào Lò Rèn -> Tiến hóa

Nguyên liệu tiến hóa bao gồm: Thời Trang chỉ định + Sách Thời Trang + 200.000 Tiền Đồng. Tiến hóa Thành công sẽ nhận được Hộp thời trang tương ứng.

Lưu ý:

 • Tiến hóa thành công thì nguyên liệu sẽ mất và nhận được rương thời trang tương ứng
 • Tiến hóa thất bại thì sẽ mất tiền đồng và sách thời trang

Các thời trang được tiến hóa trong trong thời gian này:

 • Thời trang Captain
 • Thời trang Thor
 • Thời trang Iron Man
 • Thời trang Apollo
 • Thời trang Thiên Sứ
 • Thời trang Tiên Bướm
 • Thời trang Người Máy
 • Thời trang Nữ Hầu
 • Thời trang Ai Cập
 • Thời trang Chú Hề
 • Thời trang Thiên Ma
 • Thời trang Bí Ngô
 • Thời trang Ba Tư
 • Thời trang Giáng Sinh
 • Thời trang Trẻ Em
 • Thời trang Aquaman
 • Thời trang Tương Lai
 • Thời trang Ninja
 • Thời trang Năm Mới
 • Thời trang Tình Nhân
 • Thời Trang Chiến Thần
 • Thời trang Thánh Nữ
 • Thời trang Du Tiên Cảnh
 • Thời trang Hồi Sinh
 • Thời trang Mèo Dạ Xoa
 • Thời trang Hawkeye
 • Thời trang Đoan Ngọ
 • Thời trang Hải Tặc
 • Thời trang Tinh Linh
 • Thời trang Cương Thi
 • Thời trang Cao Bồi
 • Thời trang Spider Man
 • Thời trang Thủy Thủ BĐY
 • Thời trang Kì Quái
 • Thời trang B.Tuyết Vương
 • Thời Trang Áo Dài
 • Thời trang Chuột Vàng
 • Thời trang Đêm Trăng
 • Thời trang Ngày của mẹ
 • Thời trang Niên Hoa
 • Thời trang Vi-rút
 • Thời trang Đua Xe
 • Thời Trang Sứ Giả