TS Online

Tiến Hóa Thời Trang

8/5/2020 3:57:47 PM

Tiến Hóa Thời Trang

Thời gian: Sau bảo trì 06/08 đến trước 20/08

Nội dung: Trong thời gian này, TS Online Mobile cho phép tiến hóa hàng loạt các trang phục thời trang.

Vào Lò Rèn -> Tiến hóa

Nguyên liệu tiến hóa bao gồm: Thời Trang chỉ định + Sách Thời Trang + 200.000 Tiền Đồng. Tiến hóa Thành công sẽ nhận được Hộp thời trang tương ứng.

Lưu ý:

 • Tiến hóa thành công thì nguyên liệu sẽ mất và nhận được rương thời trang tương ứng
 • Tiến hóa thất bại thì sẽ mất tiền đồng và sách thời trang

Các thời trang được tiến hóa trong trong thời gian này:

 • Thời trang Captain

 • Thời trang Thor

 • Thời trang Iron Man

 • Thời trang Apollo

 • Thời trang Thiên Sứ

 • Thời trang Hác Ám

 • Thời trang Tiên Bướm

 • Thời trang Gấu Mèo

 • Thời trang Người Máy

 • Thời trang Nữ Hầu

 • Thời trang Ai Cập

 • Thời trang Chú Hề

 • Thời trang Thiên Ma

 • Thời trang Bí Ngô

 • Thời trang Ba Tư

 • Thời trang Giáng Sinh

 • Thời trang Trẻ Em

 • Thời trang Aquaman

 • Thời trang Tương Lai

 • Thời trang Ninja

 • Thời trang Năm Mới

 • Thời trang Tình Nhân

 • Thời Trang Chiến Thần

 • Thời trang Thánh Nữ

 • Thời trang Du Tiên Cảnh

 • Thời trang Hồi Sinh

 • Thời trang Mèo Dạ Xoa

 • Thời trang Hawkeye

 • Thời trang Đoan Ngọ

 • Thời trang Hải Tặc

 • Thời trang Tinh Linh

 • Thời trang Cương Thi

 • Thời trang Cao Bồi

 • Thời trang Spider Man

 • Thời trang Thủy Thủ BĐY

 • Thời trang Kì Quái

 • Thời trang B.Tuyết Vương

 • Thời Trang Áo Dài

 • Thời trang Chuột Vàng

Ngoài ra, trong thời gian này webshop sẽ bán thêm 2 vật phẩm:

 • Phiếu Bách Biến (Bán vĩnh viễn. Có giới hạn mỗi nhân vật chỉ mua được 5 phiếu) 
 • Cửu Thánh Thú (Thời gian bán: 00h00 13/08 - sau bảo trì 20/08)

 

 

Bài viết liên quan