TS Online Mobile - Thưởng Rút Thẻ 10 lần

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/07/2021 4:31 PM Sự kiện
Thưởng Rút Thẻ 10 lần

Thời gian: Sau bảo trì 22/07 đến trước bảo trì 05/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị anh hùng thực hiện việc “Rút Thẻ 10 Lần” đạt số lần tương ứng sẽ nhận được quà hấp dẫn.

Lưu Ý:

Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng gói Rút Thẻ10 Lần (Gói bình thường và gói Đặc Biệt) không tính rút 10 lần gói rút thẻ 1 lần = 1 lần rút thẻ 10 lần.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc rút.