TS Online

Thưởng Đấu Trường Đỉnh Cao

9/16/2020 5:57:46 PM

Thưởng Đấu Trường Đỉnh Cao

Thời gian: Sau bảo trì 17/09 đến 23h59 30/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi tham gia Đấu Trường Đỉnh Cao đặt mốc sẽ nhận thêm phần thường.

Lưu Ý:

  • Phải tiêu hao số lượt tham gia mới được tính tích lũy
  • Tích lũy chỉ được tính từ sau bảo trì, các thiếu hiệp nếu chiến đấu từ 5h sáng đến trước bảo trì ngày 17/09 sẽ không được tính

Phần thưởng:

Số Trận

Phần thưởng

Số lượng

1

Ngọc Đại Phúc Thần

2

5

Làm Mới Võ Tướng

5

10

Làm Mới Trang Bị

5

15

Xu Vàng

15

20

Túi Ngọc Phúc Thần

5

30

Xu Đỏ

20

50

Bình 300K (30%)

6

70

Bộ thẻ Ba Đậu Yêu

10

100

Túi Lông Vũ Cấp 5

10

130

Tiên Đơn Bảo Hộp

3

160

Tiểu Kiều Chúc Phúc

3

200

Thiên Ám Ngục Phiếu

1

280

Chân Thiên Thần Phù

1


Bài viết liên quan