TS Online Mobile - Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 3:44 PM Sự kiện
Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

Thời gian: Sau bảo trì ngày 25/11 đến trước bảo trì 09/12

Đua Top Tiêu

Xổ Quà

Bùa

Kinh Nghiệm Đơn

Lò Hoàng Kim

Đánh Quái Rơi Vật Phẩm

Nạp Tích Lũy (Sự kiện chưa diễn ra)