TS Online Mobile - Thay đổi danh mục đối thưởng đặc biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

13/10/2021 2:58 PM Sự kiện
Thay đổi danh mục đối thưởng đặc biệt

Thời gian: Sau bảo trì ngày 14/10 đến trước bảo trì ngày 28/10

Đua top tiêu

Xổ Quà

Nạp Tích Lũy

Đánh quái rớt vật phẩm

Bùa

Sau bảo trì ngày 28/10 các vật phẩm Hộp quà, Xúc xắc may mắn, Hoa hồng không sử dụng sẽ được thu hồi.