TS Online Mobile - Thay Đổi Danh Mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

07/07/2021 3:46 PM Sự kiện
Thay Đổi Danh Mục Đổi Thưởng Đặc Biệt

Thời gian: Sau bảo trì 08/07 đến trước bảo trì 22/07

Thay đổi:

Đổi thưởng Thiên Ám Ngục Phiếu

Đổi thưởng Xúc Xắc May Mắn

Đổi Thưởng Nạp Tích Lũy

Đổi tưởng Suối Long Tuyền

Đổi thưởng lễ hội mùa hè

Thời gian thu hồi nguyên liệu: