TS Online

Thay đổi danh mục đổi thưởng đặc biệt

8/5/2020 3:31:24 PM

Sau bảo trì ngày 06/08/2020, mục Đổi Quà sẽ có những thay đổi như sau:

Đóng các phần đổi quà thêm mới có giới hạn thời gian ngày 23/07

Thêm mới có giới hạn thời gian đến trước bảo trì 20/08 các vật phẩm sau:

Xúc Xắc May Mắn

Số lượng

Vật phẩm

 

Quà

Giới hạn

10

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Xu Vàng

999

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Bí Cấp Lữ Bố

2

999

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Bí Cấp Nh.Đ.Tuyết 2

2

499

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Thẻ Đổng Trác

1

499

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Thẻ Lý Nho

1

499

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

1 Thẻ Ngưu Phụ

1

10

Xúc Xắc May Mắn

>>> 

5 Đại Phúc Thần

20

 

Giấy Thời Trang:

Số lượng

Vật phẩm

 

Quà

Giới hạn

150

Giấy Thời Trang

>>> 

1 Sách thời trang

1

10

Giấy Thời Trang

>>> 

100 Phúc Thần

10

Giấy Thời Trang

>>> 

1 Làm Mới Hoàng Kim

5

5

Giấy Thời Trang

>>> 

5 Xu Vàng

20

 

Ngoại hình thú cưỡi

Số lượng

Vật phẩm

 

Quà

Giới hạn

1

Múa Lân Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú

Không giới hạn

300

Vàng

1

Sư Tựu Thú Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú

300

Vàng

1

Bí Ngô Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú

300

Vàng

1

Hồ Ly 9 Đuôi Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú

300

Vàng

1

Kim Ngưu Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú

300

Vàng

1

Rồng Phun Lửa Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú

300

Vàng

1

Ma Miêu Phiếu

>>> 

Cửu Thánh Thú

300

Vàng

1

Ngựa Bảy Màu

>>> 

Cửu Thánh Thú

300

Vàng

1

Tê Giác Vàng

>>> 

Cửu Thánh Thú

300

Vàng

Bài viết liên quan