TS Online

Tàng Long Bảo Rương

6/10/2020 3:04:21 PM

 

Tàng Long Bảo Rương

Thời gian: Sau bảo trì ngày 11/06 đến 23h59 17/06/2020

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp mở Rương Tàng Long có cơ hội nhận được những vật phẩm hấp dẫn.

Cách mở Rương Tàng Long:

Sau bảo trì ngày 11/06, chư vị có thể bắt đầu mở Rương Tàng Long thông qua giao diện Quà – Tàng Long Bảo Rương.

Chư vị đại hiệp bắt đầu mở rương theo thứ tự từ Rương số 1 đến Rương số 12.

Rương được mở hoàn toàn miễn phí và có thời gian đóng băng cho mỗi lần mở là 24 giờ đồng hồ. Sau khi ấn mở rương thì thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược cho lần mở kế tiếp (thời gian vẫn chạy kể cả khi offline)

 

Ngoài việc mở rương cứ 24 giờ đồng hồ, chư vị đại hiệp có thể sử dụng Khóa Tàng Long để mở nhanh rương mà không cần chờ đợi.

Khóa Tàng Long, chư vị có thể có cơ hội sở hữu bằng cách: Đổi Hạt Thủy Tinh và Đá Thần Bí. Mở Túi Chúc Phúc trong Cashshop.

Khóa Tàng Long chưa sử dụng sẽ biết mất trước bảo trì ngày 18/06

Rương

Phần thưởng

Số lượng

Rương Số 1

Đại Phúc Thần

30

Rương Số 2

Túi Đại Phúc Thần

5

Rương Số 3

Phiếu Rút Thẻ

1

Rương Số 4

Xu Vàng

20

Rương Số 5

Túi Lông Vũ Cấp 4

2

Rương Số 6

Hoán Cốt Hoàn

5

Rương Số 7

Tăng Cấp Kỵ Đơn

10

Rương Số 8

Xu Bạc

10

Rương Số 9

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

Rương Số 10

Kỹ Năng Đan

1

Rương Số 11

Tiên Đơn Bảo Hộp

5

Rương Số 12

Phiếu chọn Kỵ cấp 7

1

 

Bài viết liên quan