TS Online

[Sự kiện] Tiêu Vàng Đạt Mốc

10/16/2019 5:12:40 PM

Tiêu Vàng Đạt Mốc (Hot 2)

Thời gian: Sau bảo trì 17/10 đến 23h59 ngày 30/10

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các đại hiệp tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Trao Quà:

  • Quà sẽ được trao trực tiếp vào thư sau khi đạt mốc. Đạt mốc cao hơn sẽ nhận được các phần thưởng ở các mốc thấp hơn.

  • Thời hạn nhận quà từ thư là 7 ngày. Sau 7 ngày nếu không nhận thư, hệ thống sẽ hủy.

Lưu Ý:

  • Các mốc tích lũy sẽ cộng dồn tính từ sau bảo trì ngày 17/10 kể cả bạn đã nhận quà của các mốc trước.

  • Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.

Các phần quà Chi tiết:

Mốc

Phần thưởng

Số lượng

500

Võ Tướng Hoàng Đơn

10

Thiên Lý Mã

3

1.000

Làm Mới Võ Tướng

6

Làm Mới Trang Bị

6

Thiên Lý Mã

10

Cơm nắm Đào Thái Lang

1

4.000

Đại Phúc Thần

100

Võ Tướng Diễm Đơn

5

Hoán Cốt Hoàn

1

Túi Lông Cấp 3

1

8.000

Đại Phúc Thần

200

Võ Tướng Diễm Đơn

10

Hoán Cốt Hoàn

2

Túi Lông Cấp 3

2

20.000

Đại Phúc Thần

600

Võ Tướng Diễm Đơn

20

Hoán Cốt Hoàn

5

Túi Lông Cấp 3

7

Ngọc Dịch Bảo Hộp

1

50.000

Tiên Đơn Bảo Hộp

5

Ngọc Dịch Bảo Hộp

2

Túi Linh Thạch

5

Túi Lông Cấp 3

15

Ám Đầu

1

80.000

Tiên Đơn Bảo Hộp

10

Ngọc Dịch Bảo Hộp

3

Túi Linh Thạch

10

Túi Lông Cấp 3

30

Ám Trượng

1

 

Bài viết liên quan