TS Online Mobile - Sự Kiện Tàng Long Bảo Rương

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

12/02/2020 4:14 PM Sự kiện
Sự Kiện Tàng Long Bảo Rương

Cơ hội sở hữu những vật phẩm quý giá trong thế giới TS Online Mobile.

Thời gian toàn sự kiện: Sau bảo trì ngày 13/02 đến 23h59 ngày 20/02/2020

  • Thời gian mở Rương: Sau bảo trì ngày 13/02 đến 23h00 ngày 20/02/2020 (Sau thời gian này giao diện Tàng Long Bảo Rương sẽ biến mất)

  • Thời gian tồn tại của Khóa tàng long đến 23h59 ngày 20/02/2020 (Khóa Tàng Long không sử dụng sẽ biến mất)

Nội dung: trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp có thể mở Rương Tàng Long có cơ hội nhận được những vật phẩm hấp dẫn.

Rương Tàng Long

Vật phẩm

Số lượng

Rương số 1

Đại Phúc Thần

30

Rương số 2

Phiếu Rút Võ Tướng

2

Rương số 3

Làm Mới Hoàng Kim

2

Rương số 4

Túi Lông Vũ Cấp 4

4

Rương số 5

Quyển Chọn Hỗn Loạn

1

Rương số 6

Xu Vàng

30

Rương số 7

Túi Lông Vũ Cấp 5

5

Rương số 8

Thái Thượng Kim Đơn

1

Rương số 9

Kháng Băng Phong

5

Rương số 10

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

Rương số 11

Hộp chọn vũ khí 90

1

Rương số 12

Kim Tỏa Mẹ Vĩ Đại

1

Cách mở Rương Tàng Long:

Sau bảo trì ngày 13/02, chư vị có thể bắt đầu mở Rương Tàng Long thông qua giao diện Quà – Tàng Long Bảo Rương.

Chư vị đại hiệp bắt đầu mở rương theo thứ tự từ Rương số 1 đến Rương số 12.

Rương được mở hoàn toàn miễn phí và có thời gian đóng băng cho mỗi lần mở là 24 giờ đồng hồ. Sau khi ấn mở rương thì thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược cho lần mở kế tiếp (thời gian vẫn chạy kể cả khi offline)

Ngoài việc mở rương cứ 24 giờ đồng hồ, chư vị đại hiệp có thể sử dụng Khóa Tàng Long để mở nhanh rương mà không cần chờ đợi.

Khóa Tàng Long, chư vị có thể có cơ hội sỡ hữu khi mua vật phẩm Túi Tàng Long ở Cashshop (mở bán đến 23h00 ngày 20/02). Xem chi tiết về Hộp Tàng Long cũng nhu các vật phẩm mới trên cashshop sau bảo trì ngày 13/02 TẠI ĐÂY.

Hình ảnh một số vật phẩm quý từ Rương Tàng Long