TS Online

Sự Kiện Tàng Long Bảo Rương

1/8/2020 2:57:34 PM

Cơ hội sở hữu những vật phẩm quý giá trong thế giới TS Online Mobile.

Thời gian: Sau bảo trì ngày 09/01 đến 23h00 ngày 15/01/2020

Nội dung, trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp có thể mở Rương Tàng Long có cơ hội nhận được những vật phẩm hấp dẫn.

Rương Tàng Long

Vật phẩm

Số lượng

Rương số 1

Đại Phúc Thần

30

Rương số 2

Phiếu Rút Võ Tướng

2

Rương số 3

Làm Mới Hoàng Kim

2

Rương số 4

Túi Lông Vũ Cấp 4

4

Rương số 5

Quyển Chọn Hỗn Loạn

1

Rương số 6

Xu Vàng

30

Rương số 7

Túi Lông Vũ Cấp 5

5

Rương số 8

Thái Thượng Kim Đơn

1

Rương số 9

Quyển Chọn Ba Tư

1

Rương số 10

Tinh Linh Kỳ Đảo

1

Rương số 11

Quyển Chọn Cổ Vũ Khí

1

Rương số 12

Bộ Hải Vương Tử

1

 

Cách mở Rương Tàng Long:

Sau bảo trì ngày 09/01, chư vị có thể bắt đầu mở Rương Tàng Long thông qua giao diện Quà – Tàng Long Bảo Rương.

Chư vị đại hiệp bắt đầu mở rương theo thứ tự từ Rương số 1 đến Rương số 12.

Rương được mở hoàn toàn miễn phí và có thời gian đóng băng cho mỗi lần mở là 27 giờ đồng hồ. Sau khi ấn mở rương thì thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược cho lần mở kế tiếp (thời gian vẫn chạy kể cả khi offline)

Ngoài việc mở rương cứ 27 giờ đồng hồ, chư vị đại hiệp có thể sử dụng Khóa Tàng Long để mở nhanh rương mà không cần chờ đợi.

Khóa Tàng Long, chư vị có thể sử dụng Mảnh tàn binh và Tiền Đồng để đổi thông qua phần đổi quà. Xem chi tiết phần đổi quà tại đây.

(Mảnh tàn binh chư vị đại hiệp có thể kiếm được thông qua sự kiện Chiêu Binh Mãi Mã hoặc qua Túi Vàng May Mắn trong cashshop)

Lưu ý:

  • Sau 23h00 Ngày 15/01/2020, giao diện Tàng Long Bảo Rương sẽ biến mất

  • Sau 23h59p Ngày 15/01/2020, Khóa Tàng Long không sử dụng sẽ biến mất

Hình ảnh một số vật phẩm quý từ Rương Tàng Long

Bài viết liên quan