TS Online

Sự Kiện Rút Thẻ 10 lần

10/31/2019 11:09:07 AM

Khi Rút Thẻ 10 lần trong cashshop ingame sẽ nhận được quà giá trị.

Thời gian: Sau bảo trì ngày 31/10 đến 23h59p ngày 13/11

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiến hành rút gói Thẻ 10 lần ở Cashshop (triệu hồi) sẽ được tính tích lũy số lần rút và nhận được phần quà tương ứng.

Lưu Ý:

  • Chỉ áp dụng tính tích lũy khi sử dụng RÚT THẺ 10 LẦN (giá 900 vàng), không tính rút 10 lần gói rút thẻ 1 lần = 1 lần rút thẻ 10 lần.

  • Các gói Áp Dụng bao gồm: Gói RÚT THẺ 10 lần đặc biệt (Sự kiện Anh hùng - Mỹ Nhân) và Gói RÚT THẺ 10 Lần thông thường.

Trao Quà: Quà được trao trực tiếp ingame sau khi hoàn thành các mốc rút.

Cách nhận: Vào giao diện Quà -> Rút Thẻ -> Nhận các phần quà.

Phần thưởng cho các mốc rút

Số lần Rút 10

Phần Thưởng

Số Lượng

1 lần Rút 10

Ký Lục Phù

40

5 lần Rút 10

Làm Mới Trang Bị

45

10 lần Rút 10

Túi Lông Cấp 3

12

15 lần Rút 10

Phiếu Rút Võ Tướng

20

20 lần Rút 10

 

Gói thẻ Tam Tiên

10

30 lần Rút 10

Quyển Chọn Kim Tỏa

2

Bài viết liên quan