TS Online

Sự kiện PHONG VÂN TÁI KHỞI

9/23/2019 5:12:04 PM

Phong Vân Tái Khởi là sự kiện cực kỳ hấp dẫn dành cho tất cả game thủ TS Online Mobile khi game chính thức ra mắt lúc 09h00 ngày 26/09. Với sự kiện này, các bạn có thể thu thập được rất nhiều vật phẩm hấp dẫn cũng như có cơ hội sở hữu được Tư Mã Ý. Chi tiết sự kiện này như sau.

PHONG VÂN TÁI KHỞI

Thời gian: 26/9 đến 30/10/2019

Thời gian đổi: 26/9 đến 06/11/2019

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung:

  • Trong thời gian sự kiện, khi đánh quái có khả năng nhận được vật phẩm sự kiện mở ra ngẫu nhiên nhận được 4 chữ "Thôn", "Thực", "Thiên", "Địa"
  • Dùng 4 chữ này sẽ đổi được nhiều loại vật phẩm
  • Nhiệm vụ sự kiện "Thôn Thực Thiên Địa", hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thêm phần thưởng sự kiện

Quy Đổi:

Tên vật phẩm Số lượng Đổi Tên vật phẩm Số lượng Giới hạn
Mảnh võ tướng 5 Gói võ tướng sự kiện 1 1
Mảnh thẻ bài 5 Gói thẻ sự kiện 1 1
Thôn 999 Mảnh võ tướng 1 1
Thực 999 Mảnh võ tướng 1 1
Thiên 999 Mảnh võ tướng 1 1
Địa 999 Mảnh võ tướng 1 1
M 100 Mảnh võ tướng 1 1
Thôn 500 Mảnh thẻ bài 1 1
Thực 500 Mảnh thẻ bài 1 1
Thiên 500 Mảnh thẻ bài 1 1
Địa 500 Mảnh thẻ bài 1 1
M 50 Mảnh thẻ bài 1 1
Thôn 10 M 1 Không giới hạn
Thực 10 M 1 Không giới hạn
Thiên 10 M 1 Không giới hạn
Địa 10 M 1 Không giới hạn
Thôn 25 Lông địa cấp 1 1 100
Thực 25 Lông thủy cấp 1 1 100
Thiên 25 Lông hỏa cấp 1 1 100
Địa 25 Lông phong cấp 1 1 100
Thôn 25 Tạp hóa di động 1 50
Thực 25 Lều hành quân 1 50
Thiên 25 Tiền trang di động 1 50
Địa 25 Khói thủ hộ 1 50
M 5 Hộp giáp Hương Dũng 1 20
M 5 Đại phúc thần 1 50
M 1 Đồng 10 Không giới hạn
  • Gói Võ Tướng Sự Kiện gồm: Bí Cấp Tư Mã Ý + 10 Đại Phúc Thần

  • Gói Thẻ Sự Kiện Gồm: Thẻ Tư Mã Ý + Thẻ Đặng Ngải + 10 Đại Phúc Thần

Phần thưởng nhiệm vụ sự kiện gồm:

Tiên Đơn Kiện Thể * 30

Tiên Đơn Năng Lượng * 30

Thẻ Tuân Úc * 1

Thẻ Quách Gia * 1

Hạo Giác * 100

Hồi Sinh Tản * 100

Võ Tướng Thanh Đơn * 999

Bài viết liên quan