TS Online Mobile - Sự Kiện Phong Ma Trận

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

12/02/2020 4:43 PM Sự kiện
Sự Kiện Phong Ma Trận

Thời gian toàn sự kiện: Từ sau bảo trì ngày 13/02 đến 23h59 ngày 20/02

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện giúp đỡ Nam Tinh Quân và Bắc Tinh Quân để nhận được những phần quà hấp dẫn.

 

Nhiệm vụ MINH CHỨNG DŨNG SĨ

Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/02 đến 23h59 ngày 20/02 trong khung giờ 14h00 đến 21h00 hằng ngày.

Địa điểm: Rừng Trác Quận

Yêu cầu: Cấp từ 25 trở lên

NPH: Nam Tinh Quân

Nội dung NV: Thu thập 30 Nồi Đất giao cho Nam Tinh Quân để chứng tỏ thực lực.

Phần Thưởng: 5 Vịt Quế Hoa

Số lần: Chỉ làm một lần trong toàn thời gian sự kiện, là điều kiện để thực hiện nhiệm vụ DŨNG MÔN PHONG MA TRẬN

Nhiệm vụ DŨNG MÔN PHONG MA TRẬN

Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/02 đến 23h59 ngày 20/02 trong khung giờ 14h00 đến 21h00 hằng ngày.

Địa điểm: Rừng Trác Quận

Yêu cầu: Cấp 25 trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ MINH CHỨNG DŨNG SĨ

NPH: Bắc Tinh Quân

Nội dung NV: Vào Phong Ma Trận đánh bại Thập Huynh Đệ thu thập viên Thất Thái Thiên Thần Châu giao cho Bắc Tinh Quân để nhận thưởng.

Lưu ý: Đang trong tổ đội không thể tiến vào Phong Ma Trận. Sau khi vào bí cảnh thì có thể tiến hành tổ đội với người chơi khác.

Giới hạn: Yêu cầu hoàn thành trong vòng 2 tiếng sau khi tiến vào Phong Ma Trận. Mỗi ngày chỉ được làm một lần.

Phần Thưởng: Bảo Hộp Kim Lan

Hình ảnh của Bảo Hộp Kim Lan