TS Online

Sự kiện Nạp Đạt Mốc (HOT)

10/31/2019 12:08:30 PM

Sự kiện Nạp Đạt Mốc (HOT)

Thời gian: Sau bảo trì 31/10 đến 23h59 ngày 13/11

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện mỗi ngày nạp vàng vào game đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng.

Mốc

Phần thưởng

Số lượng

300

Túi Lông Cấp 1

5

Làm Mới Trang Bị

5

1.000

Túi Lông Cấp 1

15

Làm Mới Trang Bị

10

Trang Bị Phiến

100

3.000

Túi Lông Cấp 1

30

Làm Mới Trang Bị

15

Trang Bị Phiến

200

Thiên Cơ Phù

2

6.000

Túi Lông Cấp 3

15

Làm Mới Trang Bị

20

Trang Bị Phiến

300

Thiên Cơ Phù

5

10.000

Túi Lông Cấp 3

20

Làm Mới Trang Bị

25

Trang Bị Phiến

500

Thiên Cơ Phù

8

25.000

Túi Linh Thạch

20

Làm Mới Trang Bị

30

Trang Bị Phiến

1000

Thiên Sư Phù

5

50.000

Túi Linh Thạch

30

Làm Mới Trang Bị

40

Trang Bị Phiến

3000

Thiên Sư Phù

5

 

Lưu ý: Điểm tích lũy dựa vào số vàng nạp vào game qua các hình thức sau

  • Nạp trực tiếp từ Ví Dzogame vào nhân vật theo số điểm tích lũy bên dưới:

  • Điểm tích lũy khuyến mãi khi mua các vật phẩm trên Webshop (lưu ý không bao gồm các gói vàng giới hạn).

  • Mua các gói vàng, vật phẩm trong game

Trao quà

  • Đạt mốc nào sẽ nhận ngay phần thưởng của mốc đó. Đạt mốc cao hơn sẽ nhận luôn phần thưởng ở mốc thấp hơn.

  • Phần thưởng sẽ được gửi thẳng vào thư, thư này sẽ tồn tại trong 7 ngày, nếu không nhận sau 7 ngày sẽ mất.

  • Mỗi mốc sẽ chỉ nhận được một lần/ ngày. Mốc nhận thưởng sẽ được làm mới vào lúc 00h00 ngày hôm sau.

  • Vàng tích lũy của sự kiện Nạp Đạt Mốc vẫn được tính vào Sự kiện Tích Lũy Nạp trong chuỗi ưu đãi nhân vật mới.

Bài viết liên quan