TS Online

Sự Kiện Lễ Độc Thân

11/27/2019 4:49:26 PM

Sau bảo trì ngày 28/11, chúng tôi sẽ mở sự kiện Lễ Độc Thân, chư vị đại hiệp có thể đổi được những phần quà hấp dẫn thông qua sự kiện này.

Thời Gian sự kiện: Bắt đầu từ sau bảo trì 28/11 đến 23h59 ngày 11/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi đánh quái luyện cấp có tỷ lệ thu được vật phẩm Yêu Đến Chết, kết hợp với Vàng, Đồng hay Thức Ăn của Chó để đổi được những phần quà hấp dẫn tại mục Quà -> Đổi Quà

Nguyên Liệu

Đổi

Vật Phẩm

Giới hạn

10 Yêu Đến Chết

2 Thức ăn của Chó

Gói Độc Thân

Không giới hạn

10 Yêu Đến Chết

20 Vàng

Thức ăn của Chó

30 Yêu Đến Chết

88.000 Đồng

Thức ăn của Chó

10 Yêu Đến Chết

888 Đồng

10 Đại Phúc Thần

 

Thức Ăn của Chó các bạn ngoài việc đổi từ Yêu Đến Chết có thể kiếm được qua các Hòm Ưu Đãi đang bán ở mục Ưu Đãi trong cashshop.

Gói Độc thân có thể mở vật phẩm là Vũ khí siêu cấp Đả Cẩu Bổng +Int hoặc +Atk

Bài viết liên quan