TS Online

Sự kiện Làm Mới Lò Hoàng Kim

1/29/2020 8:17:21 AM

Khi chư vị đại hiệp sử dụng tính năng làm mới Lò Hoàng Kim đủ số lần sẽ nhận được các phần quà tương ứng hấp dẫn.

Thời gian: 00h00 ngày 01/02 đến 23h59 12/02

Nội dung: Trong thời gian sự kiện chư vị đại hiệp sử dụng tính năng làm mới Lò hoàng kim đạt số lần tương ứng sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn (phần thưởng sẽ được trao qua thư sau khi đạt được các cột mốc).

Mốc

Quà tặng

Số lượng

10

Túi Phúc Thần

10

Túi Ngọc Phúc

10

30

Túi Phúc Thần

30

Túi Ngọc Phúc

30

60

Túi Phúc Thần

60

Túi Ngọc Phúc

60

Xu Vàng sự kiện

20

100

Túi Phúc Thần

110

Túi Ngọc Phúc

110

Xu Vàng sự kiện

50

150

Túi Phúc Thần

220

Túi Ngọc Phúc

220

Bạo Đặc Thù

1

Thái Ngọc

1

 

Bài viết liên quan