TS Online

Sự Kiện Làm Mới Lò Hoàng Kim

5/27/2020 4:41:16 PM

Sự Kiện Làm Mới Lò Hoàng Kim

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/05 đến 23h59 ngày 03/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi làm mới Lò Hoàng Kim đạt số mốc cố định sẽ nhận được các phần quà quà hấp dẫn.

Lưu Ý:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi đạt mốc.

Cách nhận vào Quà -> Lò Hoàng Kim -> Nhận

 

Số lần làm mới sẽ được tính tích lũy trong suốt thời gian sự kiện.

Phần Thưởng:

Số Lần

Phần Thưởng

100

Túi Bí Cấp SS

200

Túi Bí Cấp SS

300

Túi Bí Cấp SS

400

Túi Bí Cấp SS

500

Túi Bí Cấp SS

 

Bài viết liên quan