TS Online Mobile - Sự Kiện Làm Mới Lò Hoàng Kim

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

27/05/2020 4:41 PM Sự kiện
Sự Kiện Làm Mới Lò Hoàng Kim

Sự Kiện Làm Mới Lò Hoàng Kim

Thời gian: Sau bảo trì ngày 28/05 đến 23h59 ngày 03/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp khi làm mới Lò Hoàng Kim đạt số mốc cố định sẽ nhận được các phần quà quà hấp dẫn.

Lưu Ý:

Phần thưởng sẽ được trao sau khi đạt mốc.

Cách nhận vào Quà -> Lò Hoàng Kim -> Nhận

 

Số lần làm mới sẽ được tính tích lũy trong suốt thời gian sự kiện.

Phần Thưởng:

Số Lần

Phần Thưởng

100

Túi Bí Cấp SS

200

Túi Bí Cấp SS

300

Túi Bí Cấp SS

400

Túi Bí Cấp SS

500

Túi Bí Cấp SS