TS Online

Sự Kiện Halloween

10/28/2020 4:42:21 PM

Sự Kiện Halloween

Thời gian thu thập nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 29/10 đến 23h59 11/11/2020

Thời gian đổi thưởng: Sau bảo ngày 29/10 đến trước bảo trì 19/11

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện Halloween, khi luyện cấp với quái từ level 30 trở lên có cơ hội nhận được vật phẩm là 1 trong 4 loại búp bê biến hình:

 • Búp Bê Cà Chua Tinh
 • Búp Bê Tiện Tiện Quái
 • Búp Bê Bí Ngô Ma
 • Búp Bê Cương Thi

(các loại búp bê này sẽ được thu hồi sau bảo trì ngày 19/11)

Sử dụng Búp bê biến hình để đến với thôn Vạn Quỷ ở giao diện Sự Kiện – Halloween

Ở thôn Vạn Quỷ, các bạn đi thăm hỏi cư dân ở đây sẽ nhận được Hộp Điểm Tâm Halloween

Ở đây sẽ có 4 nhiệm vụ để người chơi hoàn thành mỗi ngày để nhận thưởng là Bí Ngô Nhỏ.

Ngôi Nhà Ma

 • NPC: Lưu Bối Bối
 • Nội dung: Vào phòng quỷ cứu A Đẩu, đưa A Đẩu đến cho Lưu Bối Bối

Vui Vẻ Ăn Kẹo

 • NPC: Bà Cô
 • Nội Dung: Đến Vạn Quỷ thôn nhặt 5 tờ giấy vỏ kẹo (rác) giao cho Bà Cô

Giúp Hóa Trang

 • NPC: Ngô Tiểu Muội
 • Nội Dung: Giao cho Ngô Tiểu Muội Búp Bê Biến Thân chỉ định

Bắt Ma

 • NPC: Mã Diện
 • Nội Dung: Nói chuyện với 3 Tiểu Quỷ ở Vạn Quỷ Thôn, báo lại cho Mã Diện đâu là Ác Quỷ.

Các nhiệm vụ này sẽ làm mới vào lúc 00:00 ngày hôm sau.

HƯỚNG DẪN SỰ KIỆN HALLOWEEN

Các vật phẩm: Bí Ngô Nhỏ, Búp Bê Cà Chua Tinh, Búp Bê Tiện Tiện Quái, Búp Bê Bí Ngô Ma và Búp Bê Cương Thi có thể dùng để đổi thưởng các vật phẩm giá trị. Chi tiết xem bên dưới.

Tên vật phẩm

Số lượng

ĐỔI

Tên vật phẩm

Số lượng

Giới hạn

Bí Ngô Nhỏ

20

Bí Cấp Bí Ngô Ma

1

1

Bí Ngô Nhỏ

10

Thẻ Chổi Phù Thủy

1

1

Bí Ngô Nhỏ

10

Thẻ Bí Ngô Ma

1

1

Bí Ngô Nhỏ

5

Túi Bí Ngô

1

Bí Ngô Nhỏ

1

Đại Phúc Thần

6

Bí Ngô Nhỏ

1

Tùy Thần Khách sạn

1

Bí Ngô Nhỏ

1

Túi Dũng thông Dụng

1

Bí Ngô Nhỏ

1

Hạo giác

1

Búp Bê Cà Chua Tinh

6

Lông Địa 1

1

100

Búp Bê Tiện Tiện Quái

6

Lông Thủy 1

1

100

Búp Bê Bí Ngô Ma

6

Lông Hỏa 1

1

100

Búp Bê Cương Thi

6

Lông Phong 1

1

100

Búp Bê Cà Chua Tinh

50

Bí Ngô Nhỏ

1

Búp Bê Tiện Tiện Quái

50

Bí Ngô Nhỏ

1

Búp Bê Bí Ngô Ma

50

Bí Ngô Nhỏ

1

Búp Bê Cương Thi

50

Bí Ngô Nhỏ

1

 

Nhiệm vụ Cửu Cung

Thời gian: Sau bảo trì ngày 29/10 đến 23h59 11/11/2020

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thu thập đủ số lượng nguyên liệu và hoàn thành các nhiệm đủ yêu cầu sẽ nhận thêm phần thưởng.

Vật phẩm

Số lượng

Đơn Thăng Hoa

1

Tiên Đơn Năng Lượng

5

Phúc Thần

999

Thiên Cơ Phù

3

Tiên Đơn Kiện Thể

5

Làm Mới Hoàng Kim

1

Thẻ P.Thủy Bóng Đêm

1

 

Bài viết liên quan