TS Online

Sự Kiện ĐUA TOP TIÊU VÀNG NHẬN THƯỞNG

3/23/2020 11:35:10 AM

Thời gian sự kiện: Từ 00h00 ngày 24/03 đến 23h59 26/03

Phạm Vi: Từ máy chủ S1 – S9: Tào Tháo – Lưu Bị - Tôn Quyền – Hoàng Trung – Mã Siêu – Quan Vũ – Lữ Bố – Điêu Thuyền – Khổng Minh

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu vàng trong TS Online Mobile dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được tính tích lũy. Nếu thuộc Top từ 1 đến 20 của cả 9 máy chủ sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.

Trao quà: Quà được trao qua thư lúc 00h00 ngày 27/3 sau khi kết thúc sự kiện. Thư tồn tại 7 ngày.

TOP Phần Thưởng Số Lượng

Top 1

Tinh Linh Kỳ Bảo 5
Tiên Đơn Bảo Hộp 30
Thụ Yêu Phiếu 1
Túi Tuổi Cao Chí Cao 20
Hộp chọn TT Quân Sư 1

Top 2 – 3

Tinh Linh Kỳ Bảo 2
Tiên Đơn Bảo Hộp 20
Thụ Yêu Phiếu 1
Túi Tuổi Cao Chí Cao 10
Quyển chọn mê 1

Top 4 – 5

Tinh Linh Kỳ Bảo 1
Tiên Đơn Bảo Hộp 15
Bảo Ngọc 2
Túi Tuổi Cao Chí Cao 5
Quyển chọn Kim Tỏa 1

Top 6 – 10

Tinh Linh Kỳ Bảo 1
Tiên Đơn Bảo Hộp 10
Bảo Ngọc 1
Túi Tuổi Cao Chí Cao 2
Hoán Cốt Hoàn 10

Top 11 – 20

Tinh Linh Kỳ Bảo 1
Tiên Đơn Bảo Hộp 5
Bảo Ngọc 1
Túi Tuổi Cao Chí Cao 1
Hoán Cốt Hoàn 5

 

Lưu ý:

  • Xem thứ hạng và số vàng đã tiêu trên tất cả máy chủ ở giao diện BẢNG TIÊU PHÍ ở phần Hạng.

  • Hình thức tích lũy tiêu vàng được tính ở tất cả các hình thức mà bạn sử dụng vàng ingame của mình từ việc mua vật phẩm cashshop, làm mời lò, thêm lượt phó bản,… cho đến việc tẩy điểm… Chỉ cần sử dụng vàng là sẽ được tính tích lũy.

Bài viết liên quan