TS Online

Sự Kiện Chiêu Binh Mãi Mã

1/8/2020 2:38:32 PM

CHIÊU BINH MÃI MÃ

Thời gian rơi nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 09/01 đến 23h59 ngày 20/01

Thời gian tính nhiệm vụ hằng ngày (cửu cung): Sau bảo trì ngày 09/01 đến 23h59 ngày 20/01

Thời gian đổi thưởng: Sau bảo trì ngày 09/01 đến 23h59 ngày 13/02

Nội dung: Trong thời gian sự kiện (Sau bảo trì ngày 09/01 đến 23h59 ngày 20/01) chư vị đại hiệp khi đánh quái từ cấp 30 trở lên có cơ hội nhận được vật phẩm Mảnh Tàn Binh. Sử dụng vật phẩm này có thể đổi được những phần quà hấp dẫn.

Nguyên Liệu

Số lượng

Đổi

Vật phẩm

Số lượng

Giới hạn

Quyển Binh Pháp

5

Kỹ năng đan

1

1

Mảnh Tàn Binh

500

Bí cấp Ác Ma Ba Đậu yêu

1

1

Mảnh Tàn Binh

300

Tiên Đơn Kiện Thể

1

5

Mảnh Tàn Binh

300

Tiên Đơn Năng Lượng

1

5

Mảnh Tàn Binh

100

Gói Bí Cấp

1

10

Mảnh Tàn Binh

50

Túi Long cấp 3

1

30

Mảnh Tàn Binh

20

Đại Phúc Thần

20

 

Mảnh Tàn Binh có thể dùng để đổi các vật phẩm khác ở phần đổi quà đặc biệt. Xem chi tiết tại đây.

Nhiệm vụ hằng ngày (Cửu Cung)

Thời gian bắt đầu tính: Sau bảo trì ngày 09/01 đến 23h59 ngày 20/01

Danh sách nhiệm vụ:

  • 【Phó Bản Đội 0/45】

  • 【Vận Tiêu 0/30】

  • 【Lượt Danh Vọng Đoàn 0/40】

  • 【Quyển Binh Pháp 0/5】

  • 【Phó Bản Đơn 0/30】

  • 【BOSS Thế Giới 0/30】

  • 【Boss Quân Đoàn 0/30】

  • 【Điểm Thành Tựu 0/250】

Phần thưởng:

Vật phẩm

Số lượng

Đơn Thăng Hoa

1

Tiên Đơn Năng Lượng

5

Phúc Thần

999

Thiên Cơ Phù

5

Tiên Đơn Kiện Thể

5

Làm Mới Hoàng Kim

3

Ngọc Dịch Bảo Hộp

1

 

Bài viết liên quan