TS Online

Sự kiện Bạn Đồng Hành

12/25/2019 4:13:02 PM

Sau bảo trì ngày 26/12 chúng tôi sẽ mở sự kiện Bạn Đồng Hành nhằm tri ân chư vị đại hiệp đã đồng hành cũng TS Online Mobile thời gian vừa qua.

Bạn Đồng Hành

Thời gian rơi nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 26/12 đến 23h59 08/01/2020

Thời gian nhiệm vụ ngày: Sau bảo trì ngày 26/12 đến 23h59 08/01/2020

Thời gian đổi thưởng: Sau bảo trì ngày 26/12 đến 23h59 15/01/2020

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện chư vị đại hiệp đánh quái từ cấp 61 trở lên sẽ có cơ hội rơi ra vật phẩm “Túi Quà Sách Vở Mừng Lễ”. Vật phẩm này mở ra sẽ được 1 trong 4 vật phẩm: Sách Thủy – Sách Hỏa – Sách Địa – Sách Phong. Sử dụng các loại sách này, chư vị đại hiệp có thể đổi được những phần quà hấp dẫn.

 

Nguyên Liệu

Đổi

Vật phẩm

Giới hạn

1 Tứ Đại Nguyên Tố

10.000 Đồng

1 Xác ướp Ai Cập

4 Lần

1 Tứ Đại Nguyên Tố

10.000 Đồng

1 Quyển Chọn Bí Cấp

4 Lần

999 Sách Thủy

4.500 Đồng

1 Tứ Đại Nguyên Tố

1 Lần

999 Sách Hỏa

4.500 Đồng

1 Tứ Đại Nguyên Tố

1 Lần

999 Sách Địa

4.500 Đồng

1 Tứ Đại Nguyên Tố

1 Lần

999 Sách Phong

4.500 Đồng

1 Tứ Đại Nguyên Tố

1 Lần

99 Sách Thủy

15.000 Đồng

1 Túi Thủy Thần

5 Lần

99 Sách Hỏa

15.000 Đồng

1 Túi Phượng Hoàng

5 Lần

99 Sách Địa

15.000 Đồng

1 Túi Nham Quái

5 Lần

99 Sách Phong

15.000 Đồng

1 Túi Thanh Long

5 Lần

15 Sách Thủy

500 Đồng

15 Chân phúc thần

15 Sách Hỏa

500 Đồng

15 Chân phúc thần

15 Sách Địa

500 Đồng

15 Chân phúc thần

15 Sách Phong

500 Đồng

15 Chân phúc thần

 

Ngoài ra trong thời gian sự kiện còn có chuỗi nghiệm vụ ngày kéo dài từ sau bảo trì ngày 26/12 đến 23h59 08/01/2020. Hoàn thành các nhiệm vụ Cửu Cung này sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.

Phần thưởng:

  • 5 Lực Đan

  • 10 Thiên Lý Mã

  • 5 Phiếu Rút Võ Tướng

  • 5 Trí Đan

  • 5 Phiếu Rút Thẻ

  • 5 Hoán Cốt Hoàn

  • 1 Kỹ Năng Đan

Bài viết liên quan