TS Online

Quà tặng mỗi ngày

9/16/2020 5:47:38 PM

Quà tặng Diệt Thế

Thời gian: Sau bảo trì ngày 17/09 đến 23h59 ngày 23/09

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chư vị sẽ nhận được quà từ hệ thống.

Quà mỗi ngày

Số Lượng

Ngự Thiên

5

Đế Tôn

5

Diệt Thế

5

Ma Đế

5

 

Thưởng Thêm 40 NPC

Thời gian: Sau bảo trì ngày 17/09 đến trước bảo trì ngày 08/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi tham dự sự kiện 40 NPC chư vị đại hiện sẽ nhận thêm được 5 vật phẩm Diệt Thế.

Nhận quà: Sau khi tham dự sự kiện có thể đến NPC Đổi Thưởng Sư để nhận quà.

Lưu ý: Trong thời gian sự kiện sẽ có tổng cộng 9 ngày có hoạt động 40 NPC nghĩa là nếu tham gia đầy đủ, chư vị đại hiệp sẽ nhận tổng cộng 45 Diệt Thế.

Bài viết liên quan