TS Online Mobile - Quà Mở Rương

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

04/05/2023 10:32 AM Sự kiện
Quà Mở Rương

Thời gian: sau bảo trì 04/05 - 23h59 17/05

Trong thời gian sự kiện khi chư vị đại hiệp mở các hộp dưới đây sẽ nhận được điểm tích lũy. Đủ điểm sẽ nhận được quà.

Các vật phẩm có điểm mở hộp từ Cashshop:

  • Rương Chồn KM
  • Rương Dạ Xoa KM
  • Rương Luyện Công KM
  • Rương Triệu Gọi KM
  • Rương Thiên Châu KM
  • Rương Hồ Ly KM
  • Rương Ninja KM

(Lưu ý: Cần phải mở các túi tương ứng bên trong của các Rương trên để nhận được điểm mở hộp)