TS Online Mobile - Quà Mở Rương

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

24/11/2021 4:00 PM Sự kiện
Quà Mở Rương

Thời gian: Sau bảo trì 25/11 đến 23h59 ngày 08/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp mở Túi Quốc Sĩ Vô Song sẽ nhận được điểm mở hộp. Tích lũy đủ điểm sẽ nhận được các phần hấp dẫn.