TS Online Mobile - Nhiệm vụ Lễ hội Mùa Hè

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

21/07/2021 4:28 PM Sự kiện
Nhiệm vụ Lễ hội Mùa Hè

Nhiệm vụ 4

Thời gian: Sau bảo trì 22/07 đến trước bảo trì 09/09

Nội Dung: Sau khi thu thập xong nguyên liệu (NV Phần 3) ban tổ chức hy vọng bạn cũng đến tham gia. Sau khi đến địa điểm tổ chức, phát hiện bãi biển không ai quét dọn đầy rác.Bạn và ban tổ chức cùng nhau thu dọn bãi biển

Giới hạn: 1 Lần

Phần thưởng:

  • Túi Lông Cấp 3

  • Trái Dừa *5

  • Quất Chanh Đơn

Nhiệm vụ 5

Thời gian: Sau bảo trì 22/07 đến trước bảo trì 09/09

Nội dung: Lễ hội mùa hè chính thức bắt đầu khi mặt trời lặn. Mọi người cùng nhau đốt lửa trại và nhảy thành vòng tròn quanh đống lửa được thắp sáng. Ban Tổ Chức tặng quà cho mọi người đến tham gia!

Giới hạn: 1 Lần

Phần thưởng:

  • Phiếu Mùa Hè 

  • Trái Dừa *5

  • Quất Chanh Đơn