TS Online Mobile - Mừng Tết Đoan Ngọ

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

09/06/2021 2:32 PM Sự kiện
Mừng Tết Đoan Ngọ

Thời gian: Sau bảo trì 10/06 đến 23h59 23/06

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chư vị đại hiệp đánh quái có cấp từ 30 trở lên có cơ hội nhận được Túi Thơm Trừ Tà và Bánh Ú. Có thể sử dụng để đổi quà tại giao diện Quà -> Đổi Quà

Bánh Ú và Túi Thơm Trừ Tà sẽ được thu hồi sau bảo trì 24/06