TS Online Mobile - Mùa Hè Rực Rỡ

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

22/07/2020 4:53 PM Sự kiện
Mùa Hè Rực Rỡ

Mùa Hè Rực Rỡ

Thời gian thu thập nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 23/07 đến 23h59 05/08

Thời gian đổi quà: Sau bảo trì ngày 23/07 đến trước bảo trì 06/08

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, khi chư vị đại hiệp luyện công với quái có cấp từ 30 trở lên có cơ hội nhận “Mảnh Áo Bơi”

Mảnh Áo Bơi chư vị đại hiệp có thể sử dụng để đổi quà trong giao diện Quà – Đổi Quà.

Mảnh Áo Bơi sẽ được thu hồi vào lúc 23h59 ngày 12/08