TS Online Mobile - Mật Thư Ba Đậu

TS Online Mobile – Huyền thoại turnbase RPG Dzogame

14/10/2020 4:13 PM Sự kiện
Mật Thư Ba Đậu

Mật Thư Ba Đậu 

 Thời gian:

  • Thu thập nguyên liệu: Sau bảo trì ngày 15/10 đến 23h59 ngày 28/10
  • Thời gian đổi quà: Sau bảo trì ngày 15/10 đến trước bảo trì 29/10
  • Thời gian thu hồi nguyên liệu: Sau bảo trì 29/10

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện khi chư vị đại hiệp luyện cấp với quái có cấp từ 30 trở lên có cơ hội nhận được các vật phẩm sau: Kẹo Mút Xanh, Kẹo Mút Đỏ, Mật Thư Ba Đậu. sử dụng các vật phẩm này đến giao diện Quà - > Đổi quà để đổi lấy phần thưởng.

 

Số lượng

Nguyên liệu

Đổi

Quà

Giới hạn

40

Kẹo Mút Xanh

>>>

Túi Đại Phúc Thần

30 lần

4

Kẹo Mút Xanh

>>>

5 Phúc Thần

999 lần

40

Kẹo Mút Xanh

>>>

Xu Vàng

20 lần

40

Kẹo Mút Xanh

>>>

Làm Mới Võ Tướng

20 lần

100

Kẹo Mút Đỏ

>>>

Làm Mới Hoàng Kim

10 lần

4

Kẹo Mút Đỏ

>>>

5 Phúc Thần

999 lần

40

Kẹo Mút Đỏ

>>>

Xu Đỏ

20 lần

40

Kẹo Mút Đỏ

>>>

Làm Mới Trang Bị

20 lần

400

Kẹo Mút Xanh

>>>

Túi Lông Vũ Cấp 5

5 lần

400

Kẹo Mút Đỏ

1,000,000

Đồng

200

Mật Thư Ba Đậu

>>>

Thái Thượng Kim Đan

1 lần

1,000,000

Đồng

400

Kẹo Mút Xanh

>>>

Thẻ Tôn Sách

1 lần

1,000,000

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

400

Kẹo Mút Đỏ

>>>

Thẻ Thái Sử Từ

1 lần

1,000,000

Đồng

20

Mật Thư Ba Đậu

5

Mật Thư Ba Đậu

>>>

20 Kẹo Mút Xanh

999 lần

5

Mật Thư Ba Đậu

>>>

20 Kẹo Mút Đỏ

999 lần